Siirry sisältöön

Hankkeen teemat

  • Sijaishuollon osaamiskartoitus
  • Työelämädialogi ja yhteiskehittäminen
  • Verkko-oppimateriaalin tuottaminen
  • Oppimateriaalin pilotointi ja oppimiskokonaisuuksien viimeistely
  • Vaativan sijaishuollon osaamisprofiilit yhteiskehittäen työpajoissa