Siirry sisältöön

Mikä VAASI?

Kartoitammevahvistamme ja uudistamme vaativan sijaishuollon osaamista yhteistyössä sijaishuollon työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Rakennamme digitaalisia oppimiskokonaisuuksiajoiden avulla kaikilla lastensuojelualan toimijoilla on mahdollisuus uudistaa osaamistaan.

VAASI on viiden suomalaisen korkeakoulun sijaishuollon koulutusta ja osaamista kehittävä yhteishanke. Huhtikuussa 2023 käynnistynyt hanke saa ESR-rahoitusta. Hankkeen kokonaisrahoitus: 1 078 803 €.


Mottomme

Ammatillisesti vahva, koulutettu henkilöstö kykenee suojelemaan lastensuojeluyksikön toimintakulttuuria sekä kehittämään sijaishuoltoa yhteiskunnallisena interventiona ja lastensuojelun palveluna.


Päätavoitteet

Selvittää, jäsentää ja konkretisoida lastensuojelun sijaishuollon ammatillisia kompetensseja, osaamisvaatimuksia, osaamisprofiileja ja koulutustarpeita.

Rakentaa tähän tietoon perustuen sijaishuollon henkilöstön käyttöön digitaalisia itseopiskelun verkko-oppimateriaaleja yhteistyössä sijaishuollon henkilöstön ja palvelutuottajien kanssa. 

 

Pääkohderyhmät

Sijaishuollon lastensuojelutyössä oleva moniammatillinen, koulutustaustaltaan ja osaamisprofiililtaan heterogeeninen henkilöstö, ohjaajat ja perhehoitajat.

Lastensuojelun sijaishuollon päätöksenteosta, palveluiden kilpailutuksesta, hankinnasta ja toteutuksesta vastuussa olevat sosiaali-työntekijät, sijaishuollon organisaatiot, palveluntuottajat ja työyhteisöt.