Siirry sisältöön

Uusia oivalluksia VAASI-hankkeesta

Xamkin kaksi sosionomiopiskelijaa tutustuivat keväällä VAASI-hankkeen toimintaan ja tuloksiin. Syntyi uusia oivalluksia kehittämisestä ja aitoa tunnetta hanketyön merkityksellisyydestä. ......

Sijaishuollon kentältä hankehallintoon – Mietteitä muutoksesta

Aloitin VAASIn matkassa syksyllä 2023 aivan eri näkökulmasta, kuin mistä olen sijaishuoltoa ja sen rajapintoja ennen tarkastellut. Työtaustani on sijaishuollossa perus- ja erityistason......

Laatua lastensuojelun sijaishuoltoon täydennyskoulutuksen kautta

Lastensuojelu on keskeisessä asemassa haitallisten lapsuudenkokemusten tunnistamisessa ja ehkäisemisessä. Tärkeää siis olisi, että lastensuojelun työntekijöillä olisi oikeat työkalut......

”Kiitos, kun et luovuta hankalan lapsen suhteen”

Perhehoito on yksi sijaishuollon järjestämistavoista. Perhehoitolain mukaan perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus kodin- ja perheenomaiseen hoitoon ja huolenpitoon, läheisiin......

Kirjoituksia VAASI-hankkeen yhteistyökumppaneilta: Kuka lohduttaisi Nyytiä?

Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.”– Muumipappa (Muumipappa ja meri, 1965)Itselleni työ sijaishuollon ohjaajana on ollut alusta lähtien hyvin......

Sijaishuollon sydäntä etsimässä

Viisi korkeakoulua ja niiden vaikutuspiirissä olevat hyvinvointialueet ja sijaishuollon toimijat ovat yhdistämässä voimiaan juuri käynnistyneessä Vaasi-hankkeessa.Tavoitteena on tunnistaa,......

Sijaishuollon osaamista kartoittamassa

Vuonna 2022 Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta käynnistetyssä lastensuojelun kokonaisuudistuksessa luotiin suuntaviivoja ja visioita lastensuojelutyön uudistukselle. VAASI-hankkeessa......

VAASI-hankkeen blogissa julkaistaan asiantuntijoiden ajankohtaisia kirjoituksia. Blogi on toimitettu.

Toimituskuntaan kuuluvat markkinointiviestinnän asiantuntijat Aino Alastalo, Noora Viherpuro ja Sanni Koskimies-Chiba Turun AMK:sta.