Siirry sisältöön

Sijaishuollon osaamista kartoittamassa

Vuonna 2022 Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta käynnistetyssä lastensuojelun kokonaisuudistuksessa luotiin suuntaviivoja ja visioita lastensuojelutyön uudistukselle. VAASI-hankkeessa pureudumme uudistuksen yhteen teemaan: lastensuojelun osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. 

Miten?

Keräämme viideltä hyvinvointialueelta, hankekumppaneina toimivilta sijaishuollon yrityksiltä ja yhteisöiltä tutkimusaineistoa. Kokoamme kyselyjen, webinaarien ja kehittämistyöpajojen avulla laajan aineiston, jota analysoimme sekä laadullisin että määrällisin menetelmin.

Hankkeen ytimessä on yhteiskehittäminen. Emme siis vain kerää ja analysoi aineistoa vaan keskustelutamme alueiden työryhmiä aineistosta syntyneistä tuloksista. Osaamistarpeet tunnistetaan ja tulevaisuudessa luotavat koulutussisällöt suunnitellaan ja muotoillaan yhdessä.

Miksi?

Sijaishuollon osaamisesta puuttuu tällä hetkellä yhteinen tilannekuva. Osaamistarpeet, eri ammattiryhmien tehtävänkuvat ja sijaishuollon osaamisen kehittäminen vaativat kaikki tutkimukseen perustuvaa yhteisymmärrystä. Yhteisen pohjatiedon ja -ymmärryksen perustalle voidaan rakentaa hankkeen seuraava yhteiskehittämisen vaihe, oppimateriaalien sisältöihin keskittyvä kokonaisuus.

Sijaishuollon osaamiskartoituksen aikataulu:

  • Kevään 2024 aikana järjestetään kaksi webinaaria ja kaksi työpajaa.
  • Sähköinen osaamiskartoituskysely toteutetaan toukokuussa 2024.
  • Kyselyn tuloksia käsitellään valtakunnallisessa webinaarissa syyskuussa 2024.
  • Tuloksista julkaistaan raportti vuoden 2024 aikana.

 

Kiinnostuitko osaamiskartoituksesta?

Ota yhteyttä:

Tuija Eronen
Koulutusasiantuntija, YTT, Jatkuva oppiminen
tuija.eronen(at)tuni.fi

Eeva Timonen-Kallio
Yliopettaja, Tutkimusvastaava
eeva.timonen-kallio(at)turkuamk.fi