Siirry sisältöön

Sijaishuollon kentältä hankehallintoon – Mietteitä muutoksesta

Aloitin VAASIn matkassa syksyllä 2023 aivan eri näkökulmasta, kuin mistä olen sijaishuoltoa ja sen rajapintoja ennen tarkastellut. Työtaustani on sijaishuollossa perus- ja erityistason yksiköissä. Juuri ennen VAASIa työskentelin ESR-hankkeessa, jossa autoimme yli 16-vuotiaita sijaishuollossa asuvia nuoria, sekä sijaishuollosta itsenäistyneitä jälkihuoltonuoria opiskelu- ja työnhakuhommissa.

____________________________________________________________________________________________

Kirjoittaja: Tiina Rantamaa, Hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu

____________________________________________________________________________________________

VAASIssa toimin pääasiassa hallinnollisena projektipäällikkönä. Vastaan kehittämishankkeen taustalla pyörivistä asioista: taloushallinnosta, osallistujakeräämisestä, raportoinnista, ohjausryhmätyöskentelystä, hankepartnereiden hallinnon neuvonnasta, yhteydenpidosta rahoittajaan ja muusta osallistujille ehkä näkymättömämmästä työstä. Pyrin varmistamaan, että sisältötiimit voivat keskittyä työhönsä rauhassa. Mitä pidemmälle hanke etenee, sitä enemmän tulee tietysti osallistuttua myös sisältöpuolen tekemiseen. Sijaishuollon käytäntöön painottuvan taustani takia sormien irti pitäminen tärkeästä aiheesta on osoittautunut mahdottomaksi.

Yhteiskehittämisen voimavara, yhteenkuuluvuus ja innostus

VAASI-työskentelyn perustana on yhteiskehittäminen, joka mahdollistaa päätöksenteon ja osaamisen kehittämisen yhdessä niiden kanssa, jotka ovat lähellä sijaishuollon arkea. Vaikka hankekonsortiossa on viisi korkeakoulua, jotka kouluttavat sijaishuollossa ja sen rajapinnoilla työskenteleviä ammattilaisia, emme lähteneet keskenämme pohtimaan, millaista osaamista sijaishuollossa tarvittaisiin. Lainsäädäntö antaa luonnollisesti lähtökohdan osaamiselle, mutta sen jatkoksi haluamme osallistaa osaamisen kehittämiseen ne tahot, jotka sijaishuollossa työskentelevät. Kuulluksi tulevat myös kokemusnuoret ja koulutetut kokemusasiantuntijat.

Entisenä sijaishuollon ohjaajana minulle on ollut erityisen merkityksellistä seurata aiempien kollegoiden osallistumista yhteiskehittämiseen. Kevään 2024 työpajoissa koin valtavaa yhteenkuuluvuutta, innostusta ja kunnioitusta niitä kohtaan, jotka tekevät merkityksellistä, haastavaa ja tunteikasta työtä, mutta joilla silti riittää motivaatiota ja intoa kehittää omaa osaamistaan ja olla mukana rakentamassa VAASI-hankkeen lopputulosta. Yhdessä rakennamme tulevaisuutta, jossa sijaishuollon ohjaajilla on parhaat mahdolliset valmiudet tukea nuoria heidän kasvussaan ja kehityksessään.

Realistinen juurruttaminen tavoitteena

Yhteiskehittämisen lisäksi VAASIn ytimessä on ollut syntyvän lopputuloksen arkeen juurruttamisen realistisuus. VAASIssa halutaan tehdä sellaista kehittämistyötä, joka on ihan oikeasti mahdollista ottaa käyttöön sijaishuollon yksiköissä, joissa arki on kiireistä ja alati muuttuvaa. Tämän vuoksi sijaishuollon osaajilta kysytään sisällöllisten ja osaamisen liittyvien teemojen lisäksi myös työryhmien ja yksiköiden arjen rakenteesta: haluamme kehittää sellaisia menetelmiä ja koulutusrakenteita, jotka on mahdollista suorittaa yhteisöllisesti arjessa muutenkin, kuin yövuorossa aamuyön viimeisinä tunteina väsyneiden kognitiivisten taitojen kanssa.

Viisi korkeakoulua = loistavaa synergiaa

VAASIsta on takana vasta ensimmäinen vuosi, ja kaksi vuotta on vielä edessä. Hankesuunnitelma seuraa punaisena lankana työskentelyä koko ajan, mutta sallii alueelliset erot esimerkiksi laitosmuotoisen sijaishuollon ja perhehoidon välillä. Viiden korkeakoulun kesken syntyy loistava synergia. Hallinnolliselta laidalta katsottuna näiden korkeakoulujen yhteinen akateemisuus ja ymmärrys pedagogisista ratkaisuista luo äärettömän hyvän pohjan sille realistiselle juurruttamiselle, minkä haluamme saavuttaa.

 

____________________________________________________________________________________________

OLETKO JO ILMOITTAUTUNUT?

VAASI-hankkeen valtakunnallinen webinaari järjestetään 26.9.2024 klo 12 alkaen Teamsissa.

  • Webinaarissa käsittelemme kattavasti sijaishuollon ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia alalla tarvitusta osaamisesta. Saat mahdollisuuden kuulla tuoreita tuloksia kyselystä, joka on toteutettu viidellä hyvinvointialueella. VAASI-hankkeen webinaari tarjoaa arvokasta tietoa ja uusia näkökulmia sijaishuollon kehittämiseen.
  • Ilmoittaudu webinaariin!