Siirry sisältöön

Uusia oivalluksia VAASI-hankkeesta

Xamkin kaksi sosionomiopiskelijaa tutustuivat keväällä VAASI-hankkeen toimintaan ja tuloksiin. Syntyi uusia oivalluksia kehittämisestä ja aitoa tunnetta hanketyön merkityksellisyydestä. Siitä, että asiat menevät eteenpäin ja muutos on mahdollista.

Ninni Nykänen (kuvassa oik.) toimii Milanossa kotipalvelun esihenkilönä ja opiskelee Xamkissa sosionomiksi. Nykänen on perehtynyt muun muassa FIT-mittariin ja palautetietoiseen työskentelyyn. Aihe on alalla vielä melko tuore, joten kehitettävää ja inspiroivaa työsarkaa riittää. Nykänen osallistui VAASI-kahveihin, jossa aiheena oli osallisuus ja palautetietoisuus omaohjaajatyössä.

Italialaisen ja suomalaisen sosiaalialan käytännöt risteävät mielenkiintoisesti, Nykänen kertoo. Suomessa etenkin lasten kuuntelu ja osallisuuden ymmärrys on pidemmällä. Syksyllä Nykänen aikoo keskittyä opinnäytetyöhön, joka tulee käsittelemään palautetietoista työskentelyä.

Xamkissa opiskeleva Suri Ylönen (kuvassa vas.) osallistui maahanmuuttajanuoriin, perhesuhteisiin ja sijaishuoltoon keskittyneisiin VAASI-kahveihin. Ylönen työskentelee opintojen ohella perheryhmäkodissa, jonka arjesta kiinnostus maahanmuuttajateemaan syntyi. VAASI-hanke tuleekin toimimaan opinnäytetyön toimeksiantajana myös Ylösen työlle, jossa perehdytään hankkeessa tehtyjen haastatteluiden aineistoon.

Kun viisi korkeakoulua kehittävät yhdessä…

Tutustuminen hanketyöhön ja korkeakoulun TKI-toimintaan oli sekä Nykäselle että Ylöselle uutta. He kertovat erilaisten hankerahoitusten ja -sanaston tulleen itselleen uutena. Tärkeä oivallus oli huomata viestinnän tärkeys hanketyössä, joka on tullut selväksi, huomioi Nykänen. – Materiaalien täytyy olla houkuttelevia vastaanottajalle, jotta niistä kiinnostutaan, hän toteaa.

Hankkeen työpajoihin, webinaareihin ja VAASI-kahveihin oli kiinnostavaa osallistua, he molemmat kertovat. Keskusteleva ilmapiiri, yhteiskehittäminen ja kokemusasiantuntijoiden läsnäolo ovat hankkeen arvokkainta sisältöä, josta molemmat kertovat ammentaneensa myös omiin opiskeluihinsa.

Alan tulevaisuudesta

”Ilmassa on tosi paljon” – tiivistää Nykänen sosiaalialan tunnelmia. Alaa kehittäviä hankkeita riittää ja keskustelu on eteenpäin vievää. Molemmat opiskelijat kertovatkin suhtautuvansa toiveikkaasti suomalaisen sijaishuollon tulevaisuuteen. Muutosta lastensuojelun ja sijaishuollon käytänteissä näyttää tapahtuneen verrattain lyhyessä ajassa; on siis mahdollista, että isojakin kehitysaskeleita otetaan ripeästi.

Sukupolvierot vaikuttavat myös. Alalla pitkään olleet konkarit saattavat suhtautua epäillen ”maailmaa muuttaviin” nuoriin työntekijöihin, joilla taas saattaa olla huomattavasti paremmat tunnetaidot ja kyky sanoittaa omaa osaamistaan. Työyhteisöissä tämä ero konkretisoituu väistämättä. Sekä Nykänen että Ylönen kertovatkin, että juuri VAASIn kaltaisille hankkeille on tarvetta. Uudenlaisia ja avoimia vuorovaikutustaitoja tarvitaan niin sijaishuollon työyhteisöihin kuin asiakassuhteisiinkin.

 

Oletko jo ilmoittautunut?

VAASI-hankkeen valtakunnallinen webinaari järjestetään 26.9.2024 klo 12 alkaen Teamsissa.

  • Webinaarissa käsittelemme kattavasti sijaishuollon ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia alalla tarvitusta osaamisesta. Saat mahdollisuuden kuulla tuoreita tuloksia kyselystä, joka on toteutettu viidellä hyvinvointialueella. VAASI-hankkeen webinaari tarjoaa arvokasta tietoa ja uusia näkökulmia sijaishuollon kehittämiseen.
  • Ilmoittaudu webinaariin!