Siirry sisältöön

”Kiitos, kun et luovuta hankalan lapsen suhteen”

Perhehoito on yksi sijaishuollon järjestämistavoista. Perhehoitolain mukaan perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus kodin- ja perheenomaiseen hoitoon ja huolenpitoon, läheisiin ihmissuhteisiin sekä perusturvallisuuden edistämiseen.

VAASI-hankkeessa tehdään yhteistyötä perhehoitajien kanssa. Yhteiskehittämisen tavoitteena on vahvistaa perhehoitajien osaamista vaativassa tehtävässään. Tässä kirjoituksessa pohdimme, mitä kaikkea perhehoitajien arkeen kuuluu. 

____________________________________________________________________________________________

Kirjoittajat: Riitta-Liisa Kumpulehto ja Taina Lehtoranta, Savonia

____________________________________________________________________________________________

Otsikkomme nousi sijaishuollon sosiaalityöntekijältä toisille sijaishuollon toimijoille, kun tapasimme Pohjois-Savossa alueellisessa webinaarissa maaliskuussa. Webinaariin osallistui perhehoitajia ja sijaishuollon työntekijöitä. Keskustelu lapsen elämässä tapahtuvista siirtymistä sijaishuollon aikana oli monitoimijaisessa joukossa ilahduttavan moniäänistä.

Perhehoito perustuu suhteisiin: suhde lapseen, lapsen vanhempiin, sukulaisiin, ammattilaisten verkostoon, suhteessa lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään. Perhehoitaja on kumppani ja työkaveri sosiaalityöntekijälle. Kun lapsi tulee sijaisperheeseen omine systeemeineen, hän kutoo sijaisperheen ja moninaisten palvelujen kanssa ainutlaatuisen suhteiden verkon. Tässä verkossa perhehoitaja on valmiina kohtaamaan suhteiden moninaisuuden, muutokset, katkokset, ylisukupolvisuuden, erilaiset suhdejärjestelmät ja liittoumat.

Kun lapsi tulee sijaisperheeseen omine systeemeineen, hän kutoo sijaisperheen ja moninaisten palvelujen kanssa ainutlaatuisen suhteiden verkon.

Perhehoitaja on objektiivista tietoa tuottava, mutta samalla hyvin kiinni lapsessa. Mitä osaamista tiedon tuottaminen vaatii ja lapsen edun jatkuva arviointi keskellä tiivistä arkea? Perhehoitajana tarvitset luottamusta ja turvaa, jotta voit toimia tehtävässäsi. Luottamus rakentuu suhteissa ja tiiviissä yhteistyössä niin suhteessa lapseen kuin toisaalta suhteessa verkostoon. Emme saa unohtaa suhteen rakentumisen merkitystä myöskään perhehoitajan ja sosiaalityöntekijän välille.

Eräs webinaariin osallistunut perhehoitaja nosti esiin, että avoimuus on tärkeää hänen ja lapsen välillä. Miten verkosto ja muut ammattilaiset tätä tukevat? Perhehoitaja näkee roolinsa aktiivisena tiedon tuottajana suhteessa lapseen. Toisaalta perhehoitaja odottaa myös riittävää tietoa lapsesta, jotta voi toimia lapsen tukena arjessa. Onko toimijoilla yhteinen ymmärrys riittävästä tiedosta? Esille on noussut myös näkökulma, jossa ajatus voi olla, että kaikki tieto elää sosiaalityöntekijässä. Tieto on itse asiassa verkostossa ja lapsessa itsessään.

Miten sitten perhehoitajana saat tukea? Perhehoitaja on yhtä vahva kuin hänen ympärillään oleva tukiverkosto on. Lapsen biologisille vanhemmille tarjotaan tukea, jos lapsi tukea tarvitsee. Millaista tukea perhehoitajat saavat vastaavissa tilanteissa?

Perhehoitaja on yhtä vahva kuin hänen ympärillään oleva tukiverkosto on.

Perhehoito tarvitsee onnistuakseen verkoston, joka taas tarvitsee toimiakseen toimivat rakenteet. Tässä suhteessa on huomioitava sosiaalityön ja sijaishuollon rakenteet, perhehoidon tukiyksikön saatavuus, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja perhehoitajan yhteistyön mahdollistavat rakenteet, sekä mm. opetuksen, perus- ja erityispalvelujen ja lapsen muun hyvinvointia tukevan toiminnan järjestäminen niin, että se on perhehoitajan saatavilla.

Perhehoidossakin tapahtuu kriisejä. Ne voivat olla osa lapsen kasvuprosesseja tai perhehoitajan omaan elämään kuuluvia kriisejä. Työvuorosta ei voi lähteä kotiin latautumaan vaan perhehoidossa asuva lapsi elää perhehoitajan arkea. Miten näissä tilanteissa varmistetaan suhteen jatkuminen? Suhdetta ei tueta enää kriisissä vaan arjessa.

Perhehoitajana on merkittävää, kuinka sijaishuollon arjen kohtaamisia kyetään peilaamaan omiin kokemuksiin: miten nämä asiat heijastelevat minussa, miksi? Perhehoitajalla on pyrkimys toimia oikein, mutta inhimillisyys ja ihmisyys nousee perhesuhteissa pintaan. Suhde lapseen on vahvassa ristiriidassa; Perhehoitajana lupaan pitää sinusta huolen aina, mutta luopua sinusta heti, kun niin pitää tehdä.

Perhehoito on vahvaa suhdetyötä alusta loppuun ja vielä senkin jälkeen.

 

Lähteet:

Perhehoitolaki 263/2015. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150263

 

Perhehoitajien webinaari 23.5.2024

VAASI-hanke kutsuu perhehoitajia webinaariin 23.5. klo 9.30–11.30, jonka aiheena on perhehoidon arki ja erityistilanteet. Tule kertomaan, mitkä asiat ovat tärkeitä, kun puhutaan perhehoidosta.

Ilmoittaudu mukaan!